2014-02-24 Довідка про твори, подані для участі в конкурсі на здобуття Державної премії України в галузі архітектури 2014 року

До  засідання Комітету із Державної премії України в галузі архітектури 07 лютого 2014 року

Довідка про твори,

подані для участі в конкурсі на здобуття

Державної премії України в галузі архітектури 2014 року

1. Наукова монографія «Castrum Camenecensis. Фортеця Кам’янець (пізньоантичний – ранньомодерний час)».

Колектив претендентів: 1  архітектор.

ПЛАМЕНИЦЬКА Ольга Анатоліївна - архітектор, доцент Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури, кандидат архітектури, доцент, член НСАУ (має близько 200 друкованих праць, в т.ч. 5 монографій (загальний обсяг 282 друк.арк.), 19 проектів реставрації та регенерації пам’яток архітектури і містобудування м.Кам’янець-Подільського, м.Луцька).

Твір висунуто: - Київською міською організацією НСАУ

                          - Національною академією образотворчого мистецтва і архітектури;

                          - Інститутом «УкрНДІпроектреставрація»

2. Монографія «Забудова Києва доби класичного капіталізму»

/у 2012 р. стала лауреатом-переможцем XIV Всеукраїнського рейтингу «Книжка року» в номінації «Визитівка», «Краєзнавча і туристична література»/

Колектив претендентів: 8 чоловік, з них 5 архітекторів.

БЄЛОМЄСЯЦЕВ Андрій Борисович (посмертно) – канд.архітектури, канд.економічних наук, професор, є одноосібним автором розділу І «Культурно-історичні передумови архітектурної практики міста»,  ЄРОФАЛОВ Борис Леонідовичархітектор, головний редактор журналу «А+С», дійсний член Академії архітектури України, лауреат Державної премії України, професор Міжнародної академії архітектури, є одноосібним автором розділу ІІ «Містобудівний розвиток Києва», ІЄВЛЕВА Валерія Павлівна - канд.архітектури, с.н.с., доцент Інституту дизайну та ландшафтного мистецтва Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, член НСАУ (має 30 наукових статей, 3 монографії, в т.ч.:  «Пам’ятки індустріального розвитку Києва кінця 19 – першої третини 20 століття»; «Історико-містобудівні дослідження Керчі»), є одноосібний автор розділу VІ «Транспорт, інженерія та промислова забудова Києва кінця ХІХ – початку ХХ століть», та розділів присвячених діяльності інженерів О.П. Бородіна, О.М. Вербицького, О.В.Кобелєва, КАЛЬНИЦЬКИЙ Михайло Борисович – інженер, дослідник історії Києва, консультант з питань історії ТОВ АПМ «Реставратор», автор розділів: IV «Джерела і форми інвестування у забудову Києва», V «Монумент, як складова частина міського середовища», значна кількість статей про видатних будівничих Києва: Е.П.Брадтмана, Л.Б.Гінзбурга, В.В. Городецького, Є.Ф.Єрмакова, Й.А.Зекцера, В.Г.Кричевського, В.М.Ніколаєва, А.Є.Струве, О.Я.Шіле, Г.П.Шлейфера. У співавторстві з ним опрацьовані розділи ІІІ, VІІ та X.  КОНДЕЛЬ-ПЕРМІНОВА Наталія Миколаївна – кандидат архітектури, с.н.с., зав.лабораторії архітектури та дизайну Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України, є співавтор розділу ІІІ, розділу   VІІ та Х, статті про П.Ф.Альошина та виступила науковим співредактором всього дослідження, СІДОРОВА Олена Ігорівнаархітектор, науковий співробітник, викладач Інституту аеропортів  НАУ, співавтор розділу ІХ. СКІБІЦЬКА Тетяна Василівна (посмертно) – мистецтвознавець, член НСХУ (остання посада – старш.наук.співробітник науково-дослідного відділу охорони нерухомих пам’яток історико-культурної спадщини), автор розділу  VІІІ «Архітектура київського житла» й статей  про будівничих В.А. Безсмертного, М.В.Клуга, А.К.Краусса, В.М.Рикова, В.І.Сичугова, та співавтор розділу  ІХ, НАСИРОВА Олена Мухтарівна – філолог, літературний редактор,  директор ТОВ «Видавництво «ВАРТО», здійснила літературне редагування.

Твір висунуто:

-         Інститутом проблем сучасного мистецтва;

-         Національним заповідником «Софія Київська».

3. Монографія «Теорія розвитку архітектурно-будівельних систем».

Колектив претендентів: 1  архітектор.

АБИЗОВ  Вадим Адільйович – засл.архітектор України, доктор архітектури, професор (автор 3-х монографій: «Дом который построил я», (1996р.), «Архитектура общественных зданий с гибкой планировкой», (1992р.), «Проектирование  торговых предприятий», (1986р.), має близько 80 друкованих наукових праць з питань розвитку архітектури та міського середовища, реформування житлової політики України, менеджменту містобудування, охорони культурної спадщини, теорії дизайну, винайшов – безригелевий каркас.

Твір висунуто: Київською міською організацією НСАУ

4. [Буде внесено корективи]

5. Житловий комплекс «Чайка 1» в с.Чайки Києво-Святошинського району Київської області (Багатоповерхова житлова забудова з об’єктами соцкультпобуту в с.Чайки Києво-Святошинського району).

Колектив претендентів:  4 чоловіки, з них 2 архітектори:

Працівники ДП «УКРНДІПРОЦИВІЛЬСІЛЬБУД»: ЛИСИЦИНА Наталія Іванівна  - архітектор, автор, здійснювала прийняття основних концептуальних рішень по генеральному плану, перепрофілюванню існуючих споруд, проектуванню нових житлових будинків, ведення авторського нагляду, ЛИПКОВ Борис Вікторовичархітектор, ГАП, здійснював перепрофілювання існуючих будівель, здійснював авторський нагляд,  ЗАДОРОЖНА Ніна Миколаївна – інженер-конструктор, канд.технічних наук, ГІП, автор технічних інженерних рішень, КУЛАГІН Олексій Володимирович – інженер-будівельник, канд.наук, співрозробник на стадії проектування та вів супровід під час будівництва,   директор ТОВ «ОМОКС».

Твір висунуто: ДП «УКРНДІПРОЦИВІЛЬСІЛЬБУД».

6. Відродження визначних об'єктів архітектурної спадщини в місті Києві: комплексу Михайлівського Золотоверхого монастиря, церкви Різдва Христового на Поштовій площі, Миколаївського собору Покровського монастиря.

Колектив претендентів: 3 чоловіка, з них 3 архітектори:

Працівники КП ТАМ "Ю. Лосицький" (при КОНСАУ): ЛОСИЦЬКИЙ Юрій Георгійовичархітектор, керівник авторського колективу, керівник майстерні, (співавтор винаходу: спосіб визначення просторових розмірів і форм реставрованих архітектурних об’єктів), ДОНЕЦЬ Геннадій Анатолійович – головний архітектор проектів (співавтор винаходу: спосіб визначення просторових розмірів і форм реставрованих архітектурних об’єктів), МИРОШНИЧЕНКО Олена Владленівна – головний архітектор проектів.

Твір висунуто Київською міською організацією НСАУ.

Рецензент: Дьомін М.М. (2011 р.)

7. «Пейзажний парк з Японським будинком» в м.Києві.

Колектив претендентів: 3 чоловіки, з них 2 архітектори і 1 ландшафтний архітектор:

ПРОКОПОВ Олександр Васильовичархітектор, президент ТОВ "Ди Концепт", МІЩУК Ольга Михайлівна – головний ландшафтний архітектор ТОВ "Ландшафтна майстерня "Модерн", ГОРДІЄНКО Володимир Іванович – інженер лісового господарства, головний дендролог ТОВ "Ландшафтна майстерня "Модерн".  

Твір висунуто ТОВ "Ди Концепт".

8. Бізнес–релакс готель «GOOD ZONE» у м.Дніпропетровську

Колектив претендентів: 2 чоловіки, з них 1- архітектор.

ДЕМІДОВ Віктор Івановичархітектор, керівник авторського колективу, автор архітектурного планування, концепції твору та образно-художнього рішення, інтер’єрів, СИГАЛ Володимир Пилипович – інженер, керівник ПП «Сигал», розробник концепції готелю, ресторанів, конференц-залів, координував  та вів авторський нагляд за будівництвом.

Твір висунуто Дніпропетровською обласною  організацією НСАУ.

9. Реконструкція аеровокзального комплексу КП «Міжнародний аеропорт Донецьк» (корегування).

Колектив претендентів: 2 чоловіки, з них 1  архітектор.

Працівники ТОВ «Среда»: РОМАНЧИКОВА Вікторія Леонардівнаархітектор, керівник групи, розробник принципових положень проекту, генератор пропозицій, використаних на етапах проектування та реалізації проекту, АМІНОВА Лариса Вікторівна – інженер-конструктор, керівник групи, автор конструктивних систем споруди терміналу, гейтів аеропорту.

Твір висунуто ТОВ «Среда».

10. Реконструкція монумента «Твоим освободителям, Донбасс» з комплексним благоустроєм прилеглої території парка культури та відпочинку у Київському районі м. Донецька».

Колектив претендентів: 8 чоловік, з них 4  архітектори, 2 скульптори.

КІШКАНЬ Володимир Петрович (посмертно) – Заслужений архітектор Української РСР, головний генератор ідеї, КСЕНЕВИЧ Михайло Яковичархітектор, кандидат архітектури, доцент, ГАП, автор містобудівного та архітектурного рішення комплексу (автор 3-х монографій, 26 наукових публікацій, має  винахід у співавторстві з Лопатою І.Т.: «Комплексне містобудівне архітектурно-планувальне та конструктивне  проектне рішення  багатоповерхового житлового будинку з широким корпусом», БАЛДІН Юрій Івановичскульптор, головний автор ідеї скульптури, автор проекту монумента, розробник і виконавець всіх деталей композиції, здійснював авторський нагляд на всіх етапах, ПОРОЖНЮК Олександр Миколайовичскульптор, співавтор проекту, ІЛЬЇН Сергій Олександрович –Заслужений  архітектор  України, двічі Лауреат Державної премії України в галузі архітектури (2003р, 2009 р.), директор  ТОВ «Среда», визначив принципові положення проекту,  генератор багатьох ідей реалізованих в проекті, БАЛАКІРЄВ Павло Валерійович архітектор, ГАП ТОВ «Среда»,  розробник архітектурного розділу проекту, ГВЕТАДЗЕ Іван Георгійович – інженер-будівельник, Заслужений будівельник України, директор  ООО «Городское строительство», співрозробник технологічних і конструктивних схем споруди,  ТЕРЯЄВ Руслан Іванович – інженер-будівельник, начальник  УКБ Донецької міськради,  колишній ГІП ООО «Городское строительство», співавтор, розробник технічних рішень.

Твір висунуто Донецькою обласною організацією НСАУ .

11. Курортний комплекс: Спальний корпус Mirotel Resort&SPA і Мед-Палас у м. Трускавці.

Колектив претендентів: 5 чоловік, з них 4 архітектори:

Працівники ДП ДІПМ «Містопроект»:  КОЗАЧУК Віктор Маратовичархітектор, в.о. ГАПа, автор архітектурно-просторового рішення комплексу, заклав принципові положення проекту, КОРОЛИШИН Любомир Іванович – керівник групи архітекторів, керівник проекту, виступив співрозробником проекту на всіх стадіях проектування, координував, та взаємопов’язував основні авторські рішення проекту, КУК Іван Семенович – інженер-будівельник, головний інженер інституту,  співрозробник конструктивного рішення проекту, та працівники ТЗОВ «Ренейссанс Констракшн»:  ШАХІНБАШ Еркутархітектор, заклав планувальні і технологічні рішення  проекту,  ШЕНОВА Ільхан – архітектор, за її участю виконано значний обсяг проектної документації, архітектурного, технологічного розділів та інтер’єрів приміщень.

Твір висунуто Львівською обласною організацією НСАУ.

12. Готель «Нобіліс» на вул.Фредра, 7 – Герцена, 10 у м.Львові.

Колектив претендентів: 8 чоловік, з них 5 архітекторів.

Працівники ТОВ АКД: ШУЛЬГА Геннадій Михайлович - головний архітектор, канд.архітектури, доцент, розробник архітектурно-об’ємної конструкції готелю, (автор 39 публікацій у фахових виданнях ВАК України, 16 доповідей на міжнародних конференціях), ШУЛЬГА Олександр Геннадійович – головний архітектор, розробник функціонально-планувальної концепції готелю, брав участь у розробленні архітектурного образу об’єкту, ВІЗНЮК Анна Іванівна – керівник групи архітекторів, співавтор архітектурно-планувального вирішення об’єкту,  КОРВІН Володимир Генріхович – інженер-будівельник, головний інженер, виконував розрахунки та працював над раціональним конструюванням будівельних конструкцій надземної частини блоку «Б», КАУКАЛОВ Юрій Олександрович– провідний інженер-конструктор, виконував розрахунки та працював над раціональним конструюванням будівельних конструкцій надземної частини блоку «А», та ДОВЖНИЙ Леонід Станіславович – головний інженер-конструктор проектів ПП «Базисбудпроект», автор конструктивних рішень проекту, розробник раціональних методів підсилення ґрунтів основи та фундаментів існуючих будинків на вул..Фредра та Герцена, виконав розрахунки та конструювання пальових фундаментів проектованої забудови, ГОЙ Богдан Володимирович – головний архітектор ФОП «Гой Б.В.», розробник розділу «Дизайн фасадів будівлі готелю», керував роботами з опорядження фасадів, САВЕЛЬЄВ Олександр Володимирович – головний архітектор ПБ «Майстерня комфорту», розробник розділу «Дизайн інтер’єрів.

Твір висунуто Львівською обласною організацією НСАУ

Рецензент: Левчук М.А. (2013 р.)

13. Ботієвська ВЕС потужністю 200 МВт у Приазовському районі Запорізької області. І пусковий комплекс. Обєкти збору і видачі потужностей.

Колектив претендентів: 4 чоловіка, з них 1 архітектор.

ЖАБСЬКИЙ Юрій Вікторович - економіст, заслужений будівельник України (2012р.),  керівник проекту, заст.директора ТОВ «ВІНД ПАУЕР» (визначив містобудівну концепцію та загальні планувальні рішення проекту, забезпечив реалізацію проектних, будівничих, пуско-налагоджувальних робіт), ЛУКАШЕВ Віктор Петровичархітектор, автор проекту, керівник ПМП АМ «В.Лукашев» (розробляв загальну концепцію проекту, об’ємно-просторову композицію, містобудівне обґрунтування постановки будівлі), КОЗЕНКО Олександр Миколайович – головний інженер проекту, директор ТОВ ТПФ «ДОНТЕХПРОМ» (розробник основних технічних та технологічних рішень проекту), ТОЛОК Юрій Анатолійович, інженер-будівельник, головний технолог, директор ТОВ БК «Віра» (внесок в проект: формування планувальних рішень згідно технологічних особливостей будівлі).

Твір висунуто Запорізькою обласною організацією НСАУ

14. Проектування та будівництво Одеського стадіону «Чорноморець».

Колектив претендентів: 8 чоловік, з них 4 архітектори.

АНТОНЕНКО Павло Валер’янович – інженер–будівельник, автор та розробник основних конструктивних елементів, від фундаментів до покрівлі, ГІП ТОВ «Будівельна фірма», КРИЖАНОВСЬКИЙ Олександр Сергійович – інженер ТОВ «Група управління бізнесом», співавтор концепції наповнення стадіону об’єктами соціальної інфраструктури, спів розробник технології та планувальних рішень приміщень фітнес-центру, готелю, харчових закладів,  МІНОВ Олександр Олександрович – інженер-будівельник, розробник конструкції навісу над трибунами, облаштування фасадів, ведення авторського нагляду, ініціатор застосування сучасних засобів енергозабезпечення, директор ТОВ «Будівельна фірма», НІКОНОВ Олексій Євгеновичархітектор, розробник елементів генерального плану, високоякісного благоустрою, інтер’єрів приміщень та чаші стадіону, оригінальному композицію розміщення кольорових сидінь на трибунах, розробляв елементи фасаду, ГАП ТОВ «Будівельна фірма», ПЄТУХОВ Олексій Борисовичархітектор, ТОВ «Мегалайм», розробник  планувально-технологічних рішень всього комплексу, в т.ч. розрахував безпечні шляхи евакуації, та розташування глядацьких місць (відповідно вимог УЄФА), ПРЕСНЯКОВ Захар Володимирович архітектор, керівник авторського колективу, ГАП ТОВ «Будівельна фірма», розробник загальної концепції стадіону, його екологічної частини, безпеки, евакуації, СИВОЛАП Сергій Павлович – інженер-будівельник, співавтор всіх проектних рішень, вніс виконання професійних вимог до планування (особливо до профілю трибун) на рівні вимог УЄФА, директор з експлуатації спортивних об’єктів ЗАТ «Футбольний клуб «Чорноморець», СКАКУН Дмитро Георгійовичархітектор ТОВ «Будівельна фірма», брав участь у розробці фасадів стадіону, інтер’єру музею, фітнес-центру та в розрахунку ідеальних умов сприйняття футбольного матчу з усіх кутків трибун.

Твір висунуто Одеською обласною організацією НСАУ

15. Проектування та будівництво архітектурних громадсько-духовних комплексів побудованих в м. Харкові і області в 2000-2010 роках (комплекс Свято-Миколаївського громадсько-духовного центру в селі Чернещина (відкритий у 200-2008 р.р), комплекс храму Святого Священомученика Олександра, архієпископа Харківського в Харкові (відкритий у 2004-2010 р.р.), комплекс Свято-Миколаївського храму в селищі Жуковського в Харкові (відкритий у 2004-2009 р.р))

Колектив претендентів: 7 чоловік, з них 4 архітектори.

ПЕРЕСАДЬКО Володимир Миколайовичархітектор, ГАП УДПІ "Укрдержбудпроект", автор архітектурних рішень, СТРИБУЛЬ Сергій Іванович – інженер-будівельник, головний конструктор, автор, ГІП УДПІ "Укрміськбудпроект", ТИМЧЕНКО Микола Васильович – інженер-будівельник, автор конструктивних рішень по зведенню храмів, інженер конструктор БК ТОВ "Харківзалізобетон", ТКАЧЕНКО Олександра Володимирівнаархітектор, пенсіонерка, автор архітектурних рішень, колишній керівник АМ ТОВ "Інститут Харківпроект", ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКИЙ Павло Георгійовичархітектор, дійсний член УАА, професор, Залужений архітектор України, керівник авторського колективу, автор архітектурних рішень, головний архітектор УДПІ "Укрміськбудпроект", ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКИЙ Сергій Георгійовичархітектор, канд.архітектури, доцент, Заслужений архітектор України, автор архітектурних рішень,  заст.директора Департаменту містобудування, архітектури та генерального плану – головний архітектор м.Харкова, в період роботи над твором працював в ПТАМ «Ю.Шкодовський» та ТОВ «Хархівархпроект» (має 28 наукових праць), ХАРЧЕНКО Олександр Михайлович – інженер-будівельник, Заслужений будівельник України, автор конструктивних рішень по зведенню храмів, інженер-конструктор  ПАО "ТРЕСТ Житлобуд – 1".

Твір висунуто Харківською обласною державною адміністрацією.

ДОДАТКИ
Новий додаток


ФОТОГАЛЕРЕЯ
КОМЕНТАРІ