2014-02-26 Звернення Національної спілки архітекторів України до Всеукраїнського об’єднання «Майдан»

Національна спілка архітекторів України (Спілка) наголошує на необхідності принципового реформування суперкорупційної системи містобудівної галузі, яка успадкувала всі негативи радянських часів з законами, створеними в інтересах чиновницько-бюрократичного апарату в альянсі з підпорядкованим будівельним бізнесом. Результатом дії цієї системи постає хижацький розподіл земельних територій, нищення пам’яток містобудування та архітектури, безсистемна забудова.

Спілка вважає своїм професійним обов’язком участь у визначенні напрямків діяльності та структури державних органів управління галуззю на всіх рівнях з узгодженням керівних кадрових призначень держслужбовців та правом винесення недовіри до непрофесійних дій. Спілка представляє собою єдину загальнодержавну організацію професійних архітекторів та містобудівників (3562 члени), яка має осередки в усіх областях та містах України та 77-річний досвід роботи. Членами Спілки є професійні архітектори, що керують процесами проектування, працюють безпосередньо з замовниками та документами, з експертизою, з погоджувальними структурами, а також контролюють виконання власних проектів при будівництві. Також в Спілці працюють визнані науковці в галузях містобудування, законодавства, історії та теорії архітектури, охорони пам’яток містобудування та архітектури. Спілка є активним членом Міжнародної Спілки Архітекторів (UIA), де концентрується вся інформація, щодо професійної містобудівної діяльності в усіх розвинутих країнах світу (142 країни).

Нажаль за останні десятиріччя в більшості випадків для керування цією стратегічною галуззю призначалися політичні професійно некомпетентні та керовані «згори» фігури, що призвело до непоправних помилок та збитків в забудові міст і селищ, створило соціальні конфлікти. Постійне та злочинне ігнорування професіоналізму в усіх галузях державного управління – це головне, що відрізняє Україну від Європи та розвинутих держав світу. Пропонуємо нашу постійну підтримку та спільну роботу по формуванню дійсно прозорої політики в містобудівній галузі, яка забезпечує чверть населення країни робочими місцями, а економіку країни – потужними інвестиціями.

Ми за специфікою роботи маємо фахову оцінку діяльності управлінців та будемо вимагати професійної люстрації на всіх рівнях. Пропонуємо провести необхідні переговори з незаангажованими у власному будівельному бізнесі депутатами щодо трансформації Міністерств та відомствдля формування дійсно державницької політики в містобудуванні , землевпорядкуванні та охороні пам’яток містобудування та архітектури, що відкриє чисті обрії для сумлінних інвесторів.

До першочергових завдань слiд вiднести:

- створення профiльного мiнiстерства мiстобудування, архiтектури та будiвництва;

- повернення сфери охорони нерухомих памяток iсторii та культури та землекористування до мiнiстерства мicтобудування та архiтектури;

- лiквiдування низки злочинних законiв.

Серед законів, які треба негайно скасувати, є останні редакції  ЗАКОНУ України «Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності» в так званій Новій редакції №4220-VI від 22 грудня 2011 року, зі змінами №5459-VI від 16 жовтня 2012 р. і 5496-VI від 20 листопада 2012 року. Подібних «драконівських» законів немає в жодний країні світу.  Вони паралізували інвестиції в будівництво,  слугують фізичному знищенню архітектурної та будівельної професії, загострюють у державних масштабах соціальні проблеми.  Їх застосування в нових умовах може призвести до великих масштабів соціальної напруженості. Ці закони є корупційними, антинародними і антиінвестиційними. Масштаби штрафів за незначні помилки перевищують можливі збитки від так званих правопорушень, а також вартість самих проектних і будівельних  робіт і ведуть до масових банкрутств, ліквідації робочих місць.

Крім того, звертаємо увагу, що створена жорстка вертикаль організації Державної архітектурно-будівельної інспекції виявилася зручною для корупційних дій і потребує термінового реформування з переданням повноважень на місця. До реформування державного нагляду у будівництві в цілому, будь-яке редагування вищезазначених законів не буде мати позитивних наслідків – а саме пожвавлення інвестиційного клімату, створенню робочих місць.

З повагою,

За дорученням Президії

Національної спілки архітекторів України

Президент В. М. Гусаков

ФОТОГАЛЕРЕЯ
КОМЕНТАРІ