2015-01-07 Олена ОЛІЙНИК: Концепція національної політики щодо культурної спадщини в Україні (Проект)

Пропонуються до уваги дві редакції (україномовна та англомовна) видання: Концепція національної політики щодо культурної спадщини в Україні (Проект) / Під ред. О.П. Олійник. – К.: Архитектура и престиж, Середняк Т.К., 2014. – 134 c. Цей документ був розроблений в рамках проекту, фінансованого ЄС «Регіональне співробітництво для розвитку культурної спадщини» за програмою «Культура Східного партнерства».

Головний партнер проекту:

  • ICOMOS Грузії.

Партнери:

  • ICOMOS Вірменії,
  • ТОВ «Архітектура і престиж» (Україна),
  • Норвезьке управління з культурної спадщини.

Асоційовані партнери:

  • Кавказька Мережа природоохоронних НПО (CENN),
  • Історико-археологічний музей-заповідник «Еребуні» (Вірменія),
  • НДІ пам’яткоохоронних досліджень (Україна).

В документі розглядаються проблеми, пов‘язані виключно з нерухомою культурною спадщиною. Запропоновано концепцію національної політики щодо нерухомої культурної спадщини України з урахуванням потреб сталого розвитку міст, розвитку та збереження спадщини на основі відновлення історичної пам’яті та ідентифікації нації. Відправною точкою є ідея про те, що шлях до євроінтеграції, обраний українським народом ціною тисяч невинних жертв, є незворотнім процесом.

Робота над документом проходила в непростих умовах. Розпочато її було в період правління корупційного уряду і політичного занепаду, а завершується робота в умовах перманентної виснажливої війни з Росією, коли частина культурної спадщини України знаходиться на анексованій території – в Криму, а ще частина знаходиться під загрозою цілковитого знищення. Проте саме зараз, в умовах прагнення української нації до цілковитого оновлення держави, після підписання Асоціації з Євросоюзом, питання розробки концепції національної політики збереження культурної спадщини, що втілювала би ідеї європейського вибору України, єдності нації та її самоідентифікації, стають як ніколи актуальними.

В документі проведено аналіз стану культурної спадщини в Україні, законодавчої та нормотворчої бази, запропоновано рекомендації щодо реформування містобудівної політики з урахуванням пріоритету культурної спадщини, розвитку галузі реставрації, культурного туризму, удосконалення законодавства, системи управління та адміністрування у сфері розвитку культурної спадщини. З метою покращення ресурсного забезпечення процесу збереження та реставрації культурної спадщини проаналізована можливість створення систем благодійництва та пільгового оподаткування, а також популяризації збереження культурної спадщини, що сприятиме залученню широких кіл громадськості до пам’яткоохоронної справи.

При розробці даного документу використані матеріали наукових досліджень, друковані статті та видання з даної проблематики, а також електронні ресурси, що були опрацьовані в процесі розробки проекту «Регіональне співробітництво для розвитку культурної спадщини» за програмою «Культура Східного партнерства» протягом 2011-2014 рр., результати опитувань, консультацій, спеціальних досліджень.

Використані матеріали публікацій та наукові розробки наступних авторів: О.П. Олійник (1.1, 2.2, 3.5, 8.1, 9.3, загальна редакція), НДІ пам’яткоохоронних досліджень (1.1-1.4, 4.1,4.2), О.М. Сердюк (1.2), Л.М. Кириленко, Н.І. Ошеги (1.3), Г.О. Андрес (1.3, 5.1-5.4), О.А. Пламеницької (1.4), Л. Чупрія (1.6, 7.2-7.4, 9.4), Ю.О. Маслова (2.1,3.1), БФ «Свята Софія» (2.1), Б.С. Черкеса (2.2), Ю.Г. Лосицького (2.3, 2.4, 3.6, словник термінів), Л.В. Прибєги (3.2), В.В. Вечерського, Л. Апостолової-Сосси (3.3, 3.4), Н. Бут (3.4), Г.М. Савчук (4.1), Л.Р. Гнатюк (4.2), Українського державного науково-дослідного та проектного інституту «УкрНДІПроектреставрація» (5.4, 5.5, 5.6, 6, 7.1, 7.3, 9.1), С.І. Здіорука (8.2, 8.3), Н.Чурікової, Ю. Рудницького, О. Лисака (9.2.), Інституту аеропортів НАУ та ін.

Дана Концепція включає лише певну частину питань з тих, що охоплює національна політика в галузі культурної спадщини. Проаналізовано наступні аспекти: законодавчу, нормотворчу бази та систему управління; проблеми охорони культурних ландшафтів та видів, концепцію розвитку культурного туризму, методи ресурсного забезпечення культурної спадщини, напрямки міжнародного співробітництва та містобудівну політику. Решта питань розглядалися лише дотично і потребують подальшого опрацювання. 

Необхідні посилання:
http://www.euroeastculture.eu/en/granted-projects/view-29.html
http://www.rcchd.icomos.org.ge/?l=E&m=4-4
https://www.facebook.com/pages/Regional-Co-operation-forCultural-Heritage-Development/197901370332029
https://www.facebook.com/NationalPolicyforCulturalHeritage?ref_
type=bookmark
 
Pdf-версію видання див. у Додатках.
 
ДОДАТКИ
__Natsionalna_polityka_UKR_s_obl.pdf __Natsionalna_polityka_UKR_s_obl.pdf
__Policy_engl_LAST_OK_with_cover_.pdf __Policy_engl_LAST_OK_with_cover_.pdf


ФОТОГАЛЕРЕЯ
КОМЕНТАРІ