2015-03-02 Відбулося установче засідання Комісії НСАУ з професійної практики архітекторів

27 лютого ц.р. відбулося перше (установче) засідання обраної XVIII з’їздом НСАУ (12 грудня 2014 р.) Комісії НСАУ з професійної практики архітекторів. В її роботі взяли участь: президент НСАУ Гусаков В.М., віце-президенти: Чижевський О.П., Жежерін В.Б., члени Комісі: Богданов І.В. (Дніпропетровськ), Буравченко С.Г. (Київ), Вязовський В.Є. (Донецьк), Добровінський С.Р. (Київ), Приймак В.В. (Київ), Серьогін Ю.І. (Київ), Фадеєв С.А. (Черкаси), Хесін В.О. (Харків), Шевченко В.Г. (Київ), Ягольник М.В. (Львів), запрошені: член правл. НСАУ Худяков Ю.Ф.

            Комісія обрала свій керівний склад:

голова – Серьогін Юрій Іванович (Київ), керівник ТАБ «Ю.Серьогін», заслужений архітектор України, лауреат Державної премії України в галузі архітектури (2000, 2006);

заступники голови:

Богданов Ігор Валентинович (Дніпропетровськ), начальник Управління містобудування та архітектури Дніпропетровської області - головний архітектор області, заслужений архітектор України;

Ягольник Михайло Володимирович (Львів), приватний архітектор, лауреат премії ім. Левинського;

відповідальний секретар – Хесін Вадим Олександрович (Харків), керівник персональної архітектурної майстерні, директор ТОВ «Науково-дослідний і проектний інститут «МІСТОБУДПРОЕКТ»;

відповідальний консультант – Худяков Юрій Федорович (Київ), з 1990 по 2008 роки – працював на посаді віце-президента НСАУ, народний архітектор України.

 

Комісія визначила основні напрямки своєї роботи на період 2015-2017 роки:

-         експертиза проектів законодавчих та нормативних документів, підготовка і надання пропозицій щодо змін до законів України, нормативів і стандартів;

-         розгортання роботи з підготовки пропозицій НСАУ щодо реформування відносин в архітектурно-містобудівній сфері шляхом створення Містобудівного кодексу України;

-         як першочергове завдання – активна участь у підготовці разом з профільним Комітетом Верховної Ради України до розгляду у другому читанні проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень у сфері архітектурно-будівельного контролю та удосконалення містобудівного законодавства» (№1546);

надати профільному Комітету своє бачення механізму державного архітектурно-будівельного контролю в умовах делегування відповідних повноважень органам місцевого самоврядування;

-         сприяння процесу набуття Спілкою статусу і повноважень саморегулівної організації та формування Архітектурної Палати НСАУ.

 

КОМЕНТАРІ