2015-06-15 Угода про співробітництво НСАУ та Інституту держави і права ім. В.М. Корецького Національної академії наук України

Національна спілка архітекторів України та Інститут держави і права ім. В.М. Корецького Національної академії наук України 11 червня 2015 року підписали угоду про співробітництво, метою якої є сприяння подальшому розвитку та удосконаленню законодавства про містобудування, архітектурну діяльність, планування і забудову територій, впровадження в практику діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування інноваційних засад урбаністики, спільні наукові розробки та пошуки у сфері архітектурної діяльності та правових відносин, що її регулюють.

         Предметом Угоди є співпраця за наступними напрямами:

         розробка пропозицій щодо формування та реалізації державної політики у сфері будівництва та архітектури;

         консультаційне, інформаційне, експертне-аналітичне супроводження проектів законодавчих  та нормативно-правових актів з питань архітектурної діяльності, планування  забудови і благоустрою територій, житлового будівництва, землеустрою, охорони пам’яток історії та культури, діяльності місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування у сфері будівництва та архітектури, законних прав і інтересів громадян та юридичних осіб при розташуванні об’єктів архітектури на конкретній земельній ділянці та проведення громадських слухань з цих питань;

         вивчення практики застосування законодавства із зазначених питань;

          впровадження в практику діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування положень Європейської хартії міст ІІ «Маніфесту нової урбаністики»;

         проведення комунікативних заходів, зокрема, муніципальних слухань, конференцій, науково-практичних семінарів щодо розвитку законодавства у галузі будівництва та архітектури;

          організація видавництва наукових статей, збірників, колективних монографій у фахових виданнях Спілки та Інституту;

         підготовка науковців ( аспірантів ) з проблем правового забезпечення архітектурної діяльності.

Від НСАУ Угоду підписав президент В.М.Гусаков, а від Інституту держави і права НАНУ директор Ю.С. Шемшученко.

ФОТОГАЛЕРЕЯ
КОМЕНТАРІ