2016-10-26 Атестаційна рада та Комісія з архітектурної освіти МСА

В Парижі 24-25 жовтня відбулося спільне засідання Атестаційної ради та Комісії з архітектурної освіти Міжнародної спілки архітекторів (EDUCOM), членом якої є віц-президент НСАУ Олена Павлівна Олійник. В склад EDUCOM входять провідні архітектори і професори архітектурних шкіл усього світу, в тому числі Президент МСА Еса Мохамед, віце-президент ІІ Регіону Деніз Інчедаї та інші.

На цьому засіданні вперше були розглянуті питання архітектурної освіти в Україні, а саме заочної її форми, яку запровадили деякі університети, допускаючи навіть отримання магістерського ступеню для студентів, що не мають спеціалізованої архітектурної освіти на рівні бакалавру, а тільки загальнотехнічну. Визнаючи право кожного навчального закладу на введення незалежних освітніх програм, Комісія нагадала, що Хартія з архітектурноі освіти спеціально наголошує на необхідності індивідуальної освіти в галузі архітектури та обов’язкового післядипломного стажування. Не заперечуючи введення сучасних форм навчання, в тому числі дистанційної форми, члени Комісії погодились щодо визначення очної форми викладання спеціальних дисциплін як основної. В разі потреби може бути введена дистанційна форма навчання на непрофільні предмети, проте архітектурні і пов'язані з нею дисципліни мають вивчатися в присутності і під керівництвом викладача-архітектора. Президент Міжнародної спілки архітекторів Еса Мохамед підкреслив, що головне завдання архітектурної освіти – виховати персональну відповідальність за створення середовища перебування людей. 

ФОТОГАЛЕРЕЯ
КОМЕНТАРІ