2016-11-09 СУЧАСНА АРХІТЕКТУРНА ОСВІТА: АРХІТЕКТОР – 2020. ФУТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ. VІІІ ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ 29 ЛИСТОПАДА 2016

Метою конференції є виявлення шляхів розвитку сучасної архітектурної освіти України щодо методики творчої підготовки на основі узагальнення підходів до викладання, впроваджених у різних факультетах країни.

До участі запрошуються викладачі вищих навчальних закладів, науковці, аспіранти, практикуючі архітектори, які переймаються проблемами архітектурної освіти та мають досвід викладання у вищих навчальних закладах

ЗМІСТ  КОНФЕРЕНЦІЇ:

– Нові методичні підходи та нові і оновлені дисципліни у навчанні архітекторів;          

– Перспективні тенденції у світовому досвіді архітектурних шкіл;

– Напрями вдосконалення програм архітектурної підготовки;

–        Тенденції розвитку сучасної світової архітектури.

 

ОФОРМЛЕННЯ  ТЕЗ  ДОПОВІДЕЙ

Тези надсилаються до 20 листопада 2016 р. електронною поштою на адресу:

archit-education@bigmir.net

Об’єм:  до 2 сторінок формату А4 без малюнків

Поля:    верхнє - 20 мм,  нижнє і бокові - 25 мм

Файл виконується у текстовому редакторі Word (збережений у версії Word 2003) шрифтом Times New Roman Cyr 14 з інтервалом 18 пт. “точно”.

Заголовок набирається великими літерами,

жирним шрифтом того ж розміру і розміщується по центру.

За темою доповіді можливо також подати статтю  до  наукового   збірника   «Сучасні проблеми архітектури та містобудування» або “Архітектурний вісник КНУБА”.

Додається файл авторської довідки, де вказується місце роботи, посада,

науковий ступінь та вчене звання, контактні телефони,

поштова адреса та адреса електронної пошти

 

Київський національний університет

будівництва і архітектури

Повітрофлотський проспект, 31

Київ - 680

03680

 

Архітектурний факультет

тел./факс:    (+38 044) 245-48-41

Е-mail:    archit-education@bigmir.net

www.knuba.edu.ua

 
ФОТОГАЛЕРЕЯ
КОМЕНТАРІ