2017-08-09 8 серпня в ЦБА відбулась презентація першого етапу «Концепції нормативно-правового регулювання архітектурно-урбаністичної сфери», розробленої за ініціативою Інституту архітектури та урбаністики НСАУ

В обговоренні прийняли активну участь учасники заходу: представники НСАУ, Інституту архітектури та урбаністики, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Урядово-громадської ініціативи «Разом проти корупції», офісу ефективного регулювання (BRDO), керівництво інститутів «ДІПРОМІСТО» та «УкрНДІпроцивільбуд». Всі перелічені організації мають підписати угоду про співробітництво щодо розробки та реалізації Концепції. В обговоренні також приймали участь ряд архітекторів-практиків, що займають активну громадсько-професійну позицію, а також представники профільних організацій, зокрема страхового бізнесу.

Представляючи Концепцію, президент НСАУ В.М.Гусаков підкреслив її актуальність та нагадав основні принципи, а саме:

·       людиноцентричність та суспільні інтереси, 

·       децентралізація та деконцентрація функцій та повноважень, субсидіарність,

·       подолання корупції в сфері,

·       чітке розмежування компетенцій та прав всіх учасників сфери,

·       чітке визначення та підвищення ролі громадськості, у тому числі – професійних спільнот у реформування та функціонуванні сфери,

·       включення нових суб’єктів, зокрема страхового бізнесу, в інституційну модель архітектурно-урбаністичної сфери,

·       однозначна визначеність інституційної та процедурної регламентації,

·       інтеграція в європейське та світове правове поле.

«Концепція нормативно-правового регулювання» має стати важливою складовою Щорічної доповіді про стан архітектурно-урбаністичної сфери, яка готується Інарх НСАУ.

Після публічної презентації та відкритої громадсько-професійної експертизи проекту Концепції, вона буде рекомендована до прийняття Урядом як основа для розробки нормативно-правових актів, що регулюють функціонування архітектурно-містобудівної сфери.

ФОТОГАЛЕРЕЯ
КОМЕНТАРІ